Småjobbsentralen i Hol

Vi tilbyr oppdrag for eldre og andre som av ulike grunner ikke klarer oppgavene selv.

Hva er en "småjobb"?

En småjobb er korte arbeidsoppgaver på maksimalt 4 timer, som det ikke er naturlig at andre profesjonelle, offentlige eller frivillige tar seg av, og som ikke konkurrerer med næring. Småjobben utføres kun Innbyggere med fast bostedsadresse i Hol kommune. 

Det er en timepris på 150 kr til personen som kommer for å utføre oppdrag via Småjobb sentralenVed lengre avstander kan kilometer pris tilkomme. Vi anbefaler alltid at oppdragsgiver og småjobberen avklarer dette på forhånd. 

Ta kontakt

For å melde inn behov til Småjobb sentralen kan du ringe kommunens servicetorg mandag til fredag mellom kl. 9-15 på telefon 320 92 100 . Du kan også svare på skjemaet under som videresendes direkte til Servicetorget. 

Det er flotte og engasjerte frivillige som formidler kontakten mellom deg og «småjobberen». 

Småjobb sentralen har stengt i juli.


Eksempel: kl. 12.30 Torsdag 1.2.2023
Send


Info til deg som ønsker å bli en "småjobber":

Småjobberen (hjelperen) registrerer seg for småjobboppdrag ved å skrive under på registreringsskjema og taushetserklæring. Her blir det også registrert hvilken type oppdrag vedkommende er villig til å utføre. De som betjener sentralen skal sørge for å fordele oppdrag på alle som har meldt seg. Du trenger bare si ja til oppdrag når det passer deg, og det er ingen forpliktelse til mengde og antall. Jo flere vi er, jo flere kan vi hjelpe. 

Småjobberen representerer seg selv, og står fullt ut ansvarlig ovenfor oppdragsgiveren.

Vi trenger også kontor/telefonvakter som kan koordinere småjobbene. (Telefonvakt er frivillig arbeid)
Som telefonvakt er du en del av et team som rullerer på å ta i mot og formidle småjobb oppdrag. 

Opplæring vil bli gitt og vi har egen vakttelefon som kan benyttes til å ringe med. 

Kontakt oss direkte på telefon: 95 98 00 40 eller registrer deg via skjemaet under "meld deg som småjobber" for å bli en del av fellesskapet med positive endringer!

Her er en liste over oppdrag vi ønsker å tilby

Personvern erklæring

Taushetserklæring
2024 © Hol Frivilligsentral